Get Adobe Flash player

Kynoterapia - Korzyści

 Korzyści zastosowania tej metody wspomagania terapii jest co niemiara. Interakcje pomiędzy pacjentem a psem przynoszą wymierne skutki we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka

Obejmują one rehabilitację różnych sfer

- psychicznej,

- fizycznej,

- intelektualnej,

- emocjonalnej,

- społecznej.