Get Adobe Flash player

Kynoterapia w resocjalizacji

  

Pracując z młodzieżą niedostosowaną społecznie zauważyłam, że obecność zwierząt w grupie wychowawczej przyczynia się do eskalacji pozytywnych emocji.

   Wpływa na postawy oraz  istotnie na tworzenie właściwych interakcji wewnątrz grupy jak i w relacjach z innymi ludźmi.

   Od dwóch lat zaczęłam systematycznie wprowadzać swojego psa  na zajęcia.

   Zaowocowało to stworzeniem i wprowadzeniem w życie autorskiego programu kynoterapeutycznego, mającego zastosowanie w resocjalizacji.

   W ramach programu rozpoczęłam współpracę z Włocławskim Schroniskiem dla Zwierząt, w którym to dyrektor życzliwie przyjął moją inicjatywę.

 

Program zajęć resocjalizacyjno – rewalidacyjnych

 dla wychowanków MOW we Włocławku

we współpracy z Włocławskim Schroniskiem dla Zwierząt

 

Cele resocjalizacyjne programu dla wychowanków MOW :

 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu kontaktu oraz opieki nad psem.

 • Wzbudzenie empatii oraz wrażliwości.

 • Kształtowanie poczucia obowiązku i sumienności.

 • Kształtowanie właściwie ukierunkowanej tolerancji.

 • Wypracowanie systematyczności w działaniu planowym.

 • Motywowanie do czynnego spędzania czasu wolnego.

Cele rewalidacyjne programu dla wychowanków MOW :

 • Poszerzenie umiejętności komunikowania się.

 • Poprawa samopoczucia i samoakceptacji.

 • Stymulacja zmysłów oraz poprawa koordynacji ruchowej.

 • Zwiększenie pewności siebie.

 • Niwelacja poczucia osamotnienia i odrzucenia przez społeczeństwo bądź rodzinę.

Cele dla Schroniska dla Zwierząt we Włocławku:

 • Socjalizacja wybranej grupy psów,

 • Kompleksowe przygotowanie wybranych czworonogów do adopcji.

 • Wspieranie działań schroniska na rzecz znajdowania domów adopcyjnych dla zwierząt.

 Jako alternatywę do wizyt w Schronisku dla Zwierząt wprowadziłam zajęcia z Rally-o (http://www.rally-o.pl/).

Konsekwencją dwuletnich treningów oraz udziału wychowanków w seminariach i zawodach było utworzenie w październiku 2015 roku "Klubu Rally-o przy MOW we Włocławku - Świat4Łap".

W ramach aktywności Rally-o udział braliśmy w:

Zawody Rally-o, Warszawa 21-06-2014; zawodnicy: Rafał Smoliński z Lilly i Mateusz Demurat z Lilly,

Paweł Szczepiński - fotoreporter.

 Seminarium Rally-o prowadzone przez Olgę Nylec, Gdynia 19-10-2014.

Uczestnicy: Rafał Smoliński z Coco i Patryk Banasiak z Lilly.

 Zawody Rally-o. Gdańsk